Portræt af Tina da Silva, vores læringskonsulent

Tina da Silva

Læringskonsulent

Tinas hjerte banker for at bidrage til, at I får maksimal værdi af de tiltag, I sætter i gang inden for læring og vidensdeling og -udvikling. Med Tina i jeres projekt får I en nysgerrig medspiller, der udfordrer ”det, I plejer” og understøtter jer i at bringe medarbejdernes viden i spil på tværs af teams og afdelinger. På den måde bliver viden ikke den enkeltes magtmiddel, men et middel til differentiering på det marked, I agerer.  

Som læringskonsulent er Tina en tillidsskabende samarbejdspartner, der fokuserer på at få mest ud af jeres investering. 

Tina kommer med erhvervserfaring fra internationale B2B-virksomheder og fra reklamebranchen, hvor hun har opbygget solid forståelse af forretningsudvikling og tydelig kommunikation internt og eksternt. Herudover har hun mange års erfaring med onlineundervisning og udvikling af digitale læringsmidler i institutioner primært inden for efter- og videreuddannelse.